Over 15.000 varer
Hurtig levering
Tilfredse kunder
30 dages returret
Glemt kode?
Indkøbsvogn

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgaf fysiske varer via nettet.

Købsbetingelserne gælder for forbrugeres køb af varer påwww.eurotoys.dk. Siden ejes og drives af:

Eurotoys Aps
CVR-nr. 26330769
Emil Neckelmanns Vej 11
5220 Odense SØ
Tlf. 63178020
servicecenter@eurotoys.dk

Betaling

Betaling kan ske ved brug af følgende betalingsmidler:VISA/Dankort, MasterCard, Visa Electron og MobilePay.

Ved betaling med Mastercard Debit og Visa Electron, som erdebetkort, vil betalingen blive reserveret på din konto i overensstemmelse medvilkårene for dit kort, indtil vi trækker eller afviser betalingen.

Desuden tilbyder vi offentlige institutioner betalingvia EAN faktura.

Beløbet trækkes, når ordren afsendes fra Eurotoys. Der kanaldrig trækkes et større beløb end det, du har godkendt ved købet.

Priserne er angivet i danske kroner. Oven i prisen skal tillægges prisen for fragt. Du vælgerfragtformen i slutningen af bestillingsforløbet.

 

Levering

Vi leverer med GLS, Post Nordog Fragtmand. Leveringstiden er 1-3 hverdage fra ordren afsendes fra voreslager, såfremt det drejer sig om lagervarer.
Forventet afsendelsesdato fremgår af hjemmesiden inden du gennemfører ordren,samt af din kvittering.  

Fortrydelsesret

Du kan fortryde dit køb uden begrundelse inden for 14 dage.Har du købt flere varer i en ordre, kan du vælge at fortryde købet af nogleeller alle varer. Se om tilbagebetaling af leveringsomkostninger ved delvisfortrydelse under afsnittet ”tilbagebetaling af pengene ved fortrydelse”.

Fortrydelsesfristen udløber 14 dage efter den dag, hvor dueller en anden person, som du har valgt (dog ikke transportøren), får varen ifysisk besiddelse.

Hvis fristen udløber på en helligdag, lørdag, grundlovsdag,juleaftensdag eller nytårsaftensdag, forlænges fristen til den følgendehverdag.

Hvis du bryder plomberingen på film, spil ellercomputersoftware mister du din fortrydelsesret.

 

Sådan fortryder du

Du fortryder ved at give os klar besked om, at du fortryder.Dette kan gøres via din profil på hjemmeside, via e-mail til servicecenter@eurotoys.dk,på tlf. 63178020, eller ved at benytte standardfortrydelsesformular nederst påsiden.

Du kan ikke fortryde ved at nægte atmodtage varen eller ved at undlade at hente den uden samtidig at give beskedom, at du fortryder.

Fortrydelsesfristen er overholdt, hvis du sender dinmeddelelse om, at du fortryder købet, inden fortrydelsesfristen er udløbet.


Returnering af varen ogreturomkostninger

Hvis du har fortrudt købet af en vare, skal du sende elleraflevere varen til Emil Neckelmanns Vej 11, 5220 Odense SØ uden unødigforsinkelse og senest 14 dage efter, at du har meddelt os, at du ønsker atfortryde dit køb. Fristen er overholdt, hvis du returnerer varerne indenudløbet af de 14 dage.

Varer kan ikke sendes pr. efterkraveller uden omdeling.

Du skal selv betale for returnering af varen.
Du er ansvarlig for at pakken kommer frem til vores lager.Vi anbefaler at du anvender track and trace, så du hele tiden kan følge pakken.

Udgifterne for returnering i Danmark forventes højst atbeløbe sig til ca. 160 DKK, såfremt varen bliver sendt som pakke med Post Nord.

Se eventuelt mere på Post Nordshjemmeside eller på GLSDK.

Nogle varer kan i kraft af deres størrelse ikke returneresmed normal post og vil i stedet skulle returneres med fragtfirma. Dette gælderfor de fleste pools, legehuse, elbiler, trampoliner etc.
Prisen for returnering med fragtbil i Danmark forventeshøjst at beløbe sig til 1000 kr. Returfragtprisen afhænger dog af varernes vægtog volumen samt det antal kilometer, varerne skal fragtes. Der er typisk enfast pris per km. Vær opmærksom på, at der kan være prisforskel afhængig af,hvilken transportør du vælger at bruge. Du kan indhente et tilbud på pris forreturnering af dine varer ved at kontakte et transportfirma.

 

Tilbagebetalingaf pengene ved fortrydelse

Når vi har modtaget din returforsendelsen på adressen,refunderer vi betalingen modtaget fra dig ved køb.

Hvis du har købt flere varer i en ordre og kun fortryder endel af dit køb, tilbagebetaler vi ikke leveringsomkostningerne.

Vi tilbagebetaler beløbet uden unødig forsinkelse og underalle omstændigheder senest 14 dage fra den dato, hvor vi har modtaget dinmeddelelse om fortrydelse. Vi kan dog tilbageholde beløbet, indtil vi harmodtaget varerne retur, eller til du har fremsendt dokumentation for, atvarerne er returneret.

Vi gennemfører en sådan tilbagebetaling med sammebetalingsmiddel, som du benyttede ved den oprindelige transaktion. Der pålæggesingen former for gebyrer som følge af tilbagebetalingen.

Varensstand ved returnering og emballage

Du hæfter kun for en evt. forringelse af en vares værdi, somskyldes anden håndtering af varen, end hvad der er nødvendigt for at fastslåvarernes art, egenskaber og den måde, som den fungerer på.

Du skal tilbagelevere varen i originalemballagen. Emballagenmå åbnes, men ikke ødelægges. Hvis emballagen mangler eller er ødelagt, kan detudgøre en værdiforringelse, som du hæfter for.

Du bør endvidere sørge for, at varener forsvarligt indpakket, når du returnerer den. Du bærer selv risikoen forpakken/varerne, indtil vi modtager dem. Gem derfor postkvittering samt evt.track and trace nummer.

 

Reklamation– hvisder er noget galt med varen

Ved køb af varer finder købelovens regler anvendelse. Du har2 års reklamationsret, hvis varen har en mangel. En mangel er fx enfabrikations- eller materialefejl, eller en forkert oplysning om varen. Derimoder almindelig slitage, eller skader du selv har påført varen, ikke en mangel.

Lidervaren af en fejl eller mangel, vil Eurotoys sørge for at reparere varen elleralternativt foretage omlevering, hvis det ikke medfører uforholdsmæssigeomkostninger for Eurotoys.

Opdagerdu en mangel, skal du reklamere til os inden rimelig tid. Vi anbefaler, at duklager hurtigst muligt, navnlig hvis der er tale om transportskader. Reklamererdu inden 2 måneder efter, at manglen er opdaget, er det dog altid inden forrimelig tid. Er reklamationen berettiget, refunderer vi dine rimelige ognødvendige fragtomkostninger. Gem derfor din kvittering.

Vil du klage til os over en mangel, beder vi dig sådetaljeret som muligt oplyse, hvad problemet er. Det er ikke et krav, men detgør det nemmere for os at finde fejlen, og det minimerer ekspeditionstiden forreklamationen.

Send varen forsvarligt emballeret.

Klagemuligheder

Kan vi ikke blive enige om, hvad du har krav på, har dufølgende klagemuligheder:

En klage over en vare eller tjenesteydelse kan indgives tilCenter for Klageløsning, Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg. Du kan klagetil Center for Klageløsning viaKlageportalen for Nævnenes hus: https://kpo.naevneneshus.dk.

EU-Kommissionen online klageportal kan også anvendes vedindgivelse af en klage. Det er særlig relevant for forbrugere med bopæl i etandet EU-land. Klage indgives her - http://ec.europa.eu/odr. Ved indgivelse afen klage skal du angive vores e-mailadresse: servicecenter@eurotoys.dk.


Standardfortrydelsesformular

(denne formular udfyldes og returneres kun, hvisfortrydelsesretten gøres gældende)

 

Til:

Eurotoys Aps
Emil Neckelmanns Vej 11
5220 Odense SØ
Tlf.63178020
e-mail: servicecenter@eurotoys.dk

 

- Jeg/vi (*) meddeler herved, at jeg/vi (*) ønsker at gørefortrydelsesretten gældende i forbindelse med min/vores (*) købsaftale omfølgende varer (*)/levering af følgende tjenesteydelser (*)

- Bestilt den (*)/modtaget den (*)/ angiv ordrenr.

- Forbrugerens navn (Forbrugernes navne)

- Forbrugerens adresse (Forbrugernes adresse)

- Forbrugerens kontaktoplysninger - Tlf. (*)

- Forbrugerens underskrift (Forbrugernes underskrifter)

- Dato

 

(*) Det ikke relevante udstreges

 

GO!